28. februar 2015

Ko Mladina pritrdi Ireni Vadnjal

V zapisu, od katerega se je stranka NSi najprej distancirala, potem pa ga je umaknila, je Irena Vadnjal med drugim zapisala:
[Homoseksualni lobiji so] izdelali strategijo, pravo kulturno vojno, kot navaja Scott Livelly, ki  se začne z zahtevo po tolerantnosti in sprejetosti, nadaljuje s paradami in nasilnim delovanjem ter kaznovanjem za tiste, ki se z njimi ne strinjajo.
V odzivu v Mladini Jure Hederih naredi prav to. Grozi s kaznovanjem. Piše (tudi tu podčrtal Ž.T.):
Kazenski zakonik v 297. členu določa: »Kdor javno spodbuja ali razpihuje narodnostno, rasno, versko ali drugo sovraštvo, razdor ali nestrpnost, ali spodbuja k drugi neenakopravnosti zaradi telesnih ali duševnih pomanjkljivosti ali spolne usmerjenosti, se kaznuje z zaporom do dveh let.« in pa »Če je dejanje iz prejšnjih odstavkov storjeno z objavo v sredstvih javnega obveščanja se kaznuje tudi urednik oziroma tisti, ki ga je nadomeščal, s kaznijo iz prvega ali drugega odstavka tega člena, razen če je šlo za prenos oddaje v živo in dejanj iz prejšnjih odstavkov ni mogel preprečit.« Sam nisem pravnik, a zdi se mi, da se ga. Vadnjal in NSi sprehajajo po tankem ledu.
Dobra ironija mi je bila vedno všeč.

***

Je pa cena za to ironijo žal tudi prizadetost ljudi. Temu bi se bilo dobro z več občutka in empatije izogibati.