16. februar 2013

Usmerjeno o izobraževanju

Še dva grafa, ki kažeta, da je v zvezi z letošnjim vpisom usmerjeno samo kritiziranje.

Slika 1: Graf prikazuje delež vpisnih mest za različne vrste srednji šol. Sivi stolpci so za leto 2011, modri pa za 2013.  Razlike so majhne, delež gimnazij je celo malenkost večji kot dve leti nazaj.

Slika 2: Graf prikazuje delež vpisnih mest za redni študij. Temnomodri stolpci so za leto 2007, svetlomodri pa za leto 2013. Edina večja razlika je nastala pri izobraževalnih vedah, vezana pa je upad števila otrok v šolah. Razvoj teh razmerij skozi zadnja leta sem objavil nekaj zapisov nazaj.