1. april 2012

Izgubljeno desetletje

vir: Wikipedia.
Tole sem imel seboj na Pučnikovih dnevih 2012. Povzame stanje stvari v Sloveniji:
V gospodarstvu se je prilaščanje družbene lastnine skoraj zaključilo, ostajajo le še najbolj kalorični zalogaji, kot so banke, zavarovalnice, energetika, pošta in druga monopolna podjetja. Stanje v gospodarstvu ni dobro, ob skromni rasti kosmatega prihodka so investicije premajhne, proračunska poraba previsoka, tehnološkega razvoja skoraj ni, zato zmanjševanje naše konkurenčnosti na tujih trgih, zelo počasna rast izvoza, že leta previsok blagovni primanjkljaj (daleč prek milijarde ameriških dolarjev letno), plačilni primanjkljaj je v porastu, zadolževanje je preseglo vsako razumno mejo, saj je samo zunanjega dolga na glavo prebivalca trikrat več, kakor ga je bilo v zadnjih dneh nekdanje Jugoslavije. Vzrokov za to stanje je kopica. Predvsem učinkuje negativno to, da se še vedno ni uveljavil prosti trg, ker država poleg previsokih davkov še brezobzirno posega v gospodarsko dogajanje, obenem pa ne daje možnosti za priliv tujega kapitala, saj politiki ščitijo svoje kliente, ki se še niso naučili gospodariti s prigrabljenim premoženjem. Bojim se, da je pred nami globoka finančna, nato pa tudi socialna kriza. Ceno bodo tudi tokrat seveda plačali poprečni državljani.
Težava je v tem, da je dr. Pučnik to povedal leta 2001 (Jože Pučnik, Odrske luči države, revija Ampak, junij – julij 2001. Zapis ob deseti obletnici osamosvojitve).