16. april 2012

Quod licet Janez, non licet Janez

Sindikati javnega sektorja so za 18. april 2012 napovedali splošno stavko, ki naj bi potekala tudi v vrtcih in šolah. O stavki sindikat že obvešča javne zavode in jim daje navodila o organiziranju, udeležbi in poteku stavke.

V zvezi s tem sem tudi sam poslal vsem šolam okrožnico, ki jo je narekovala predvsem skrb za otroke. Mi smo se oprli na zakonska določila, po katerih so vrtci in šole nesporno dolžne tudi v času trajanja stavke zagotavljati delovni proces, ki v svojem minimumu predstavlja varstvo in oskrbo otrok, učencev in dijakov ves poslovalni čas vrtca oziroma šole, ni pa potrebno v času stavke izvajati programov javne službe.

V okrožnici smo tudi navedli seznam konkretnih del in nalog v času stavke. Ta okrožnica je bila objavljena na spletni strani ministrstva. Določa, da morajo šole vsekakor zagotoviti varovanje otrok in poskrbeti za prehrano otrok, ki bodo v vrtcu na dan stavk, šole pas morajo za učence in dijake zagotoviti varstvo, prehrano in prevoze za tiste, za katere je to sicer organizirano.

G. Štrukelj je ocenil, da gre za ustrahovanje in nedopusten pritisk, da ne poznamo ustave, zakonodaje in podobno. Da bodo šole zaprte.

Ampak ...

Ministrstvo si te okrožnice ni izmislilo. Dejansko smo seznam zahtevanih del in nalog v času stavke prepisali iz okrožnice, ki jo je 6. aprila 2000 izdal takratni minister dr. Pavel Zgaga ob napovedi stavke SVIZa.

Trdno sem prepričan, da je vlada z objavo okrožnice izpolnila svojo dolžnost, da poskrbi za otroke, da s tem ni kršila pravice do stavke, ker od učiteljev ni zahtevala, da izvajajo učne obveznosti, in da je ravnala v skladu z zakonom, enako kot je to storil minister dr. Zgaga pred 12 leti.

Zato čudi odziv sindikata, ki je tokrat bistveno drugačen od odziva v letu 2000. Takrat je po poročanju medijev (STA, Dnevnik, Večer) gospod Branimir Štrukelj poudaril, da so sindikati v sporu z vlado, ne z otroki in bodo zato poskrbeli za jutranje varstvo, podaljšano bivanje in prehrano otrok. Učitelji naj bi za učence, dijake in študente v času pouka pripravili tudi različne okrogle mize in druge oblike neformalnega izobraževanja. Dodal je, takrat, da do zaposleni v šolstvu odločeni braniti družbeni ugled učiteljskega poklica ne glede na to, ali bo stavka plačana ali ne.

Tako v času vlade Janeza Drnovška

Danes, ko je predsednik vlade Janez Janša, pa g. Štrukelj pravi. "Šole bodo zaprte. In pika". Ter vse skupaj podkrepi s citatom iz Karla Maya: "Howgh, govoril sem!".