23. april 2007

Mladi, izobraženi, nezaposleni? Kakor kdo.

Mediji, med drugim Dnevnik, me sprašujejo, kaj mislim o vse večjem številu brezposelnih mladih in izobraženih, na katerih naj bi pravzaprav slonela družba znanja. Od leta 2001 naj bi se to število povečalo za 60.6%. Odgovor, ki se ga da nekoliko obrezanega prebrati v ponedeljkovem Dnevniku, podajam tule še v celoti:

Število registriranih brezposelnih z višjo in visoko izobrazbo se je povečalo za 7.6% glede na leto 2005. Anketna brezposelnost v tej kategoriji je bila leta 2005 3.1%. V absolutnem znesku torej še vedno govorimo o razmeroma majhnih številkah. Upoštevati je tudi treba, da je brezposelnost mladih in univerzitetno izobraženih pogosto tudi fiktivna zaradi študentskega dela. Absorbcija visoko izobražene delovne sile je različna, pri tehničnih vedah je npr. zelo dobra. Med brezposelnimi mladimi do 26 let z univerzitetno ali visokošolsko izobrazbo pa je največ ekonomistov, komercialistov, organizatorjev in pravnikov. Vlada s svojimi ukrepi spodbuja vpis na smeri, kjer je priložnosti za zaposlitev več in le upa lahko, da se bodo pametno odločali tudi bodoči študenti.
Tole so pa surovi podatki za nezaposlene mlade, visoko izobražene, stare do 26 let, če bi se odločili vzeti pamet v roke:

70132 DIPLOMIRANI INŽENIR AGRONOMIJE IN HORTIKULTURE (VS) 9
70134 DIPLOMIRANI INŽENIR AGRONOMIJE (VS) 1
70135 UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI INŽENIR AGRONOMIJE 5
70251 DIPLOMIRANI INŽENIR ZOOTEHNIKE (VS) 1
71001 UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI INŽENIR GOZDARSTVA 2
71002 DIPLOMIRANI INŽENIR GOZDARSTVA (VS) 2
72201 UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI INŽENIR STROJNIŠTVA 1
72501 UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI INŽENIR ELEKTROTEHNIKE 4
72511 DIPLOMIRANI INŽENIR ELEKTROTEHNIKE (VS) 4
72602 DIPLOMIRANI INŽENIR RAČUNALNIŠTVA (VS) 1
72603 DIPLOMIRANI INŽENIR RAČUNALNIŠTVA IN INFORMATIKE (VS) 1
73002 DIPLOMIRANI INŽENIR KEMIJSKE TEHNOLOGIJE (VS) 3
73012 UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI BIOKEMIK 2
73111 DIPLOMIRANI INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE (VS) 4
74002 DIPLOMIRANI INŽENIR TEKSTILSTVA (VS) 3
74003 DIPLOMIRANI INŽENIR TEKSTILNE TEHNOLOGIJE (VS) 1
74102 UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI INŽENIR OBLIKOVANJA TEKSTILIJ IN OBLAČIL 1
74103 DIPLOMIRANI INŽENIR KONFEKCIJSKE TEHNIKE (VS) 4
74502 DIPLOMIRANI INŽENIR GRAFIČNE TEHNIKE (VS) 4
75103 DIPLOMIRANI INŽENIR GEODEZIJE (VS) 2
75221 DIPLOMIRANI INŽENIR GRADBENIŠTVA (VS) 1
75251 UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI INŽENIR VODARSTVA IN KOMUNALNEGA INŽENIRSTVA 1
75802 UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI INŽENIR TEHNOLOGIJE PROMETA 1
75803 UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI INŽENIR PROMETA 1
75811 DIPLOMIRANI INŽENIR TEHNOLOGIJE PROMETA (VS) 2
75812 DIPLOMIRANI INŽENIR PROMETA (VS) 7
76601 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA TURIZEM (VS) 2
76602 DIPLOMIRANI INŽENIR ORGANIZACIJE TURIZMA (VS) 1
76603 DIPLOMIRANI ORGANIZATOR TURIZMA (VS) 9
77001 UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI EKONOMIST 48
77005 UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA MEDNARODNE EKONOMSKE ODNOSE 1
77006 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA ZUNANJO TRGOVINO (VS) 1
77007 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA RAČUNOVODSTVO (VS) 1
77012 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA POSLOVNO LOGISTIKO (VS) 1
77041 DIPLOMIRANI EKONOMIST (VS) 76
77042 DIPLOMIRANI MENEDŽER (VS) 1
77043 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA MANAGEMENT (VS) 3
77044 DIPLOMIRANI ORGANIZATOR - MENEDŽER (VS) 11
77051 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA MARKETING (VS) 1
77061 DIPLOMIRANI EKONOMIST ZA PODJETNIŠTVO (VS) 2
77101 UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI ORGANIZATOR 3
77132 DIPLOMIRANI VARNOSTNI INŽENIR (VS) 4
77195 UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI INŽENIR KEMIJSKE TEHNOLOGIJE SPECIALIST ZA VARNOST 1
77201 UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI PRAVNIK 40
77301 DIPLOMIRANI UPRAVNI ORGANIZATOR (VS) 57
77311 UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI UPRAVNI ORGANIZATOR 1
77412 DIPLOMIRANI VARSTVOSLOVEC (VS) 12
78001 DIPLOMIRANI VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK (VS) 11
78021 PROFESOR RAZREDNEGA POUKA 13
78028 PROFESOR GLASBE 1
78036 PROFESOR LIKOVNE UMETNOSTI 2
78041 PROFESOR SLOVENŠČINE 6
78051 PROFESOR ANGLEŠČINE 2
78052 PROFESOR NEMŠČINE 4
78057 PROFESOR MATEMATIKE 3
78061 PROFESOR BIOLOGIJE 2
78065 PROFESOR GEOGRAFIJE 1
78067 PROFESOR SOCIOLOGIJE 2
78069 PROFESOR PEDAGOGIKE 1
78075 PROFESOR ŠPORTNE VZGOJE 9
78088 AKADEMSKI GLASBENIK PROFESOR ZA KLAVIATURNE INSTRUMENTE 1
78093 AKADEMSKI GLASBENIK PROFESOR ZA PIHALA IN TROBILA 1
780C2 PROFESOR KEMIJE IN BIOLOGIJE 1
780C4 PROFESOR DEFEKTOLOGIJE 1
780C7 PROFESOR MATEMATIKE IN RAČUNALNIŠTVA 1
78204 UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI RUSIST 1
78221 UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI ANGLIST 2
78241 UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI PRIMERJALNI JEZIKOSLOVEC 1
78291 UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI PREVAJALEC 1
78313 UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI GEOGRAF 9
78319 UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI ETNOLOG IN ANTROPOLOG KULTURE 7
78321 UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI SOCIOLOG ANALITSKO-TEORETSKE SMERI 1
78326 UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI SOCIOLOG 12
78331 UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI PSIHOLOG 6
78341 UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI PEDAGOG 4
78354 UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI POLITOLOG 15
78361 UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI NOVINAR 2
78362 UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI KOMUNIKOLOG 5
78371 UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI MUZIKOLOG 1
78402 DIPLOMIRANI INŽENIR MATEMATIKE (VS) 1
78442 UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI MIKROBIOLOG 2
78444 UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI EKOLOG 3
78722 UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI BIBLIOTEKAR 1
78821 UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI OBLIKOVALEC 2
78856 DIPLOMIRANI SLIKAR (VS) 2
79401 DOKTOR MEDICINE 3
79405 DIPLOMIRANI SANITARNI INŽENIR (VS) 3
79411 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA (VS) 25
79412 DIPLOMIRANA BABICA (VS) 2
79413 DIPLOMIRANI FIZIOTERAPEVT (VS) 4
79414 DIPLOMIRANI DELOVNI TERAPEVT (VS) 10
79415 DIPLOMIRANI INŽENIR RADIOLOGIJE (VS) 2
79501 DIPLOMIRANI SOCIALNI DELAVEC 11
79502 UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI SOCIALNI PEDAGOG 3
79503 DIPLOMIRANI SOCIALNI DELAVEC (VS) 15
79504 UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI SOCIALNI DELAVEC 6
80499 DOKTOR VETERINARSKE MEDICINE 1