24. marec 2007

Še sredozemska univerza?

Tole piše kolega Nekrep v svojem blogu:

... da je večina načrtovalce v sedanje visokošolske politike iz vrst t. i. alumnov ljubljanske Univerze. Kdor pozna to v tujini spoštovano prakso in idejo zavezanosti diplomantov visoke šole svoji ustanovi, bo težko razumel odsotnost te naklonjenosti v našem prostoru ...

Priznam, da sem tudi sam skeptičen, ali ne bomo na račun konkurenčnosti univerzitetnega prostora začeli zgubljati kritične mase in kakovosti. Ampak v tem konkretnem primeru gre vendarle za priložnost, da nastane mednarodna šola s tujim učnim jezikom in mnogimi tujimi učitelji na naših tleh, res da prekleto blizu Kopra. Ampak dejstvo, da je nekdo diplomiral na Univerzi v Ljubjani ne more biti razlog, da ne sodeluje pri ustanavljanju in delu drugih univerz oz. da jih kadrovsko okrepi.

Univerza v Ljubljani, katere ponosen in zaveden 20%-ni član sem še zmeraj, ne sme svojega preteklega monopolnega položaja izkoriščati za to, da duši razvoj visokošolskega prostora, ampak je nasprotno, njena naloga, da to spodbuja. Morda bo kdo to primerjal s kakim podjetjem, ampak podjetje je profitna organizacija, ki seveda se mora spopadati s konkurenco, državna univerza pa je neprofitna organizacija. Skrb za celoten visokošolski prostor Slovenije je dolg Univerze v Ljubljani.