31. marec 2007

Zoisove štipendije

V proceduri je nov zakon o štipendiranju. Nekatere (razvojno obarvane) dileme, ki so se o tem pojavljale, so:
  1. Ali Zoisove štipendije, torej štipendije za nadarjene, vezati na socialni status. Moje mnenje: ne. Zoisova naj ostane kot nagrada, spodbuda za najboljše.
  2. Ali podelitev Zoisove štipendije v osnovni šoli vezati tudi na uspeh na inteligenčnem testu? Motiv: da pridejo do nje tudi bistri fantje, ki se sicer manj učijo za ocene kot punce. Moje mnenje: ne, raje vgraditi druge lahko merljive kriterije (tekmovanja ipd.) ali pa celo kvote po spolu.
  3. Ali bi Zoisove štipendije študentom podeljevati, če so nad neko povprečno oceno (zdaj 8.5) ali pa na rang študenta v generaciji. Moje mnenje: na rang v generaciji - tako, da jih recimo dobi najboljših n% v generaciji, pri čemer je n lahko od študija do študija različen.
Vaše mnenje?