22. februar 2012

Steve Jobs zaslišan v državnem zboru

Ko smo včeraj v Bruslju na Svetu za konkurenčnost govorili o tem, ali in kako vključiti humanistiko in družboslovje v evropske raziskovalne programe, sem med drugim povedal:

Menim, da je program Obzorje 2020 zasnovan tako, da bo interdisciplinarnost zagotovljena. ... Vloga družbenih ved in humanistike je pri tem samoumevna. Na hearingu v slovenskem parlamentu sem pred kratkim citiral Steva Jobsa, ki je uspeh podjetja Apple pripisal dejstvu, da deluje na presečišču med tehnologijo in svobodnimi umetnostmi. Gre za več kot inovacije in raziskave, gre za ustvarjalnost v najširšem pomenu besede ...

Ministri na teh svetih (z nekaj izjemami) govorijo v nacionalnih jezikih, prevajalci pa prevajajo. Prevod v angleščino (ki je bil morda delan iz francoskega ali nemškega prevoda) je bil, da smo v slovenskem parlamentu zaslišali Steva Jobsa.

Treba se bo odločiti ali hočemo v Bruslju povedati, da smo ponosni na enakopravnost svojega jezika, ali pa tisto, kar pač želimo povedati.