22. september 2010

Stroka v Črni vasi

Včeraj sem na koncu Peruzzijeve opazil vojsko s pontonskimi mostovi. Zdaj v Financah berem, da so se pripravljali, da bi rešili Črno vas:
Kot nam je pojasnil eden od domačinov Andrej Vidmar, so se včeraj na podlagi strokovnih mnenj odločili, da je cesto treba podreti. S tem bi po njegovem rešili okoli 400 ljudi. "Nato pa je prišel načelnik načelnik oddelka oddelka za zaščito, reševanje in civilno obrambo Robert Kus in rušenje preprečil. Vprašanje zdaj je, ali bo odločala stroka, ali politika," je dodal. 
 Andrej Vidmar je strokovnjak s prav tega področja. Ampak imamo tudi drugačne strokovnjake:
Na Ižansko cesto, kjer so se zbrali domačini, ki bi radi prebili cesto, da bi voda odtekla iz njihovih hiš, je prišel ljubljanski župan Zoran Janković. Povedal jim je, da ceste ne morejo prebiti in da voda ne bo nič hitreje odtekla, če jo prebijejo. Hkrati pa obljubil, da bo voda odtekla najkasneje v petih dneh.
Medtem ko domačini trdijo, da bi s prebitjem ceste pridobili vsaj en dan oziroma da bi odteklo vsaj pet centimetrov vode več, kot je je odteklo doslej, Jankovič pravi da pet centimetrvo ne pomeni ničesar. Na vprašanje enega od domačinov, če mu tudi en dan ne pomeni ničesar, je le skomignil z rameni.
Dodajmo, da je bil v dopoldanskih urah že narejen zarez ceste, pripeljali so tudi pontonski most, nakar je s strani MOL prišlo navodilo, da se ceste ne sme prebiti.
Za telebane

Na spodnji sliki se lepo vidi, kako z nepremišljenimi posegi v prostor povečujemo poplavno nevarnost. Spodaj sta z mordo barvo označeni Iška in Ljubljanica, ki ta del Barja osušujeta. Po tem je človek postavil dve cesti (rdeče), ki preprečujeta, da bi voda, ki se ujame mednju, odtekla.


Stroka torej predlaga, da bi se cesto prebilo proti Ljubljanici (dodatna modra puščica spodaj). Strah tistih na severni strani Črnovaške ceste je razumljiv. Vode bo tekla na njihovo stran. Ampak Ljubljanica je blizu in mogoče je izračunati, kakšen mora biti ta preboj, da gre voda samo do Ljubljanice in da se ne razliva. To bi morali ljudem razložiti. Ljubljanica je bila včeraj vsaj en meter nižja kot dan prej.


Lahko pa se seveda tudi čaka, da voda počasi odteka skoz zamašene prepuste pod obema cestama in med tem obilno napoji zidove poplavljenih hiš.