3. februar 2010

Zakaj na Poljskem niso imeli recesije

Stali in obstali so kot neoliberalici.

V ponedeljkovem Wall Street Journal (na Adrii zmanjka Dela, WSJ pa k sreči vedno najdem) poljski finančni minister Rostowski pojasnjuje, zakaj je bila Poljska edina država v EU, ki v letu 2009 ni imela recesije. Ključni faktorji uspeha:
  • zaupanje v vlado, ki je aktivno delala na tem, da je zaupanja vredna;
  • globoka vera vlade v svobodno tržno gospodarstvo;
  • nobenega finančnega stimulus paketa (fiskalnih spodbud), ampak nasprotno, strukturne reforme tudi med krizo in znižanje javne porabe na vrhu krize za 1% BDP; s tem so pridobili oz. ohranili zaupanje tujih vlagateljev v poljsko gospodarstvo;
  • pospešeno črpanje EU sredstev;
  • naslonitev na mala in srednja podjetja, ki so jih vodili lastniki;
  • nižanje davkov, tudi dohodnine npr. iz 30% nad 18% in iz 40% na 32%;
  • nadaljevanje deregulacije, privatizacije, poenostavitve davčne zakonodaje in birokratskih ovir za podjetnike; v 2009 so sprejeli zakon o podjetništvu, ki drastično zmanjšuje reguliranje na področju zdravja, varstva pri delu, požarne varnosti, zaposlovanja ....
  • na vrhuncu krize so speljali pokojninsko reformo in uvedli osebne pokojninske račune;
  • utrdili so spoštovanje zasebne lastnine, npr. tako, da najemodajalci dosti lažje vržejo na cesto najemojemalce, ki ne plačujejo najemnin;
  • podprli so Bruselj v boju proti protekcionizmu in zapiranju trgov.
Našemu tisku, ki tako rado povzema kolumne tujih ekonomistov, toplo priporočam, da pridobijo pravice za cel članek in ga objavijo v slovenščini. Križanič, Gaspari, Lahovnik in Pahor ga bodo gotovo dobili v klipingu, državljani pa bodo prebrali, kaj smo zamudili.