1. junij 2007

Zahteva SVR obrtnikom in podjetnikom

V četrtek popolne sem bil skupaj z mnogimi kolegi ministri še na otvoritvi Dnevov slovenske obrti in podjetništva v Portorožu. Tole so točke za improviziran nagovor:
  • Med obrtniki in malimi podjetniki se počutim domače. V primerjavi z ministrstvi ki imajo celo po več tisoč ljudi v sestavi se počutim kot s.p. minister oz. kot nekakšno SME ministrstvo.
  • Naloga SVR je tudi spremljanje Strategije razvoja Slovenije in Okvirja gospodarskih in socialnih reform. Analiza, ki smo jo naredili pred kratkim, potrjuje rezultate, ki jih je malo prej predstavila Obrtna zbornica - da je namreč vlada izpolnila velik delež zahtev, ki so jih obrtniki postavili lani in predlani in ki so precej podobne tistim iz Okvirja. Tudi taka neodvisna ocena potrjuje, da so reforme še kako žive in da se je v zadnjih letih veliko naredilo.
  • Nameraval sem povzeti, kako naše reforme vidijo drugi, pa za to nisem imel časa, ker so bili ne-s.p.-ministri dolgi, zato sem le na kratko povzel ugotovitve Svetovne banke ... ki kot eno od bistvenih slabosti omenja tudi "attitudes and values" do podjetništva.
  • Polemiziral sem s kolegom Zverem, ki je malo prej govoril, kako se bo učenje o podjetništvu uvajalo v šole in na univerze. Podjetij ni brez podjetnikov, podjetnikov ni brez podjetnosti, podjetnost pa se ne uči, ampak se vzgoji, zato pa potrebujemo zglede.
  • In tranzicijski dobičkarji in veliko ukvarjanje z njihovimi grehi prav gotovo ne pripomore k nujnemu dvigu ugleda podjetništva in ne spodbuja rasti podjetniške kulture pri nas. Self-made man - tipični udeleženec teh dnevov - ki se je postavil na noge s svojim delom in pametjo, pa to lahko je.
  • Za razliko od ostalih resorjev, ki so jim obrtniki in mali podjetniki postavili nove zahteve, sem imel torej jaz zahtevo oz. prošnjo v drugo smer. Da bi namreč obrtniki in podjetniki v družbi ravnali tako, da bi postali zgled, primer, kako ni nič narobe, če je nekdo uspešen, bogat, da to ni samo "mercedes", ampak tudi, da so stebri v svojem okolju, fair do zaposlenih, zaskrbljeni za razvoj svojega kraja, za okolje, kulturne in šolske potrebe. Da ne samo z davki, ampak tudi z znanjem, izkušnjami ter zgledom ožjemu in širšemu okolju nekaj vračajo.