23. december 2010

Kam po resetiranju

Predsednik republike je v intervjuju za Sobotno prilogo med drugim povedal:
Je čas za resetiranje Slovenije? In če da, na katero leto?

Glejte, resetiranje je izrazito meglen izraz in ne pove veliko. Izkazuje nezadovoljstvo, izkazuje potrebo po spremembah, ne pove pa, kakšne in v katero smer. Kot pravi Fatalist Jakob v Kunderovi dramatizaciji Diderotovega romana: radi bi naprej, vprašanje pa je, kam.
Podobnih odzivov je še nekaj.

Opozarjam, da smo spomladi letos objavili dokument Vizija 20+20. V njem je dokaj jasno napisano, česa v zadnjih dvajsetih letih nismo naredili, in kaj v naslednjih dvajsetih, raje pa še prej, moramo; smer torej. Pri  20+20 so sodelovali trije od petih udeležencev okrogle mize o resetiranju Slovenije.

Kot urednika Vizije 20+20 me žalosti, da je medijska pozornost resetiranja večja kot pozornost, ki jo je imela Vizija. To je morda del tistega problema, ki mu predsednik pravi "mentalna nepripravljenost družbe na spremembe". In ki se z zapiranjem oči za alternative in konstruktivne predloge samo še poglablja.