3. februar 2009

Zaslužena pohvala?

Janez Škrlec iz OZS za Večer:

Treba je spodbuditi k sodelovanju vse partnerje, ob konkretni podpori države. Le tako bi lahko nastali skupni aplikativni projekti in posledično izdelki in storitve z visoko dodano vrednostjo. Žal pa se je tega do sedaj zavedal le bivši minister za razvoj dr. Žiga Turk, ki je bil pripravljen tudi kaj konkretnega narediti. Vsa druga ministrstva so pomoč samo obljubljala, ki pa je v teh letih žal ni bilo.


No, konkreten rezultat je bil žal samo Svet za konkurenčnost, ki pa je vse bolj prepričljiva žrtev politike "not invented here".