7. maj 2012

Nedotakljivi?

Tule je poročilo, ki povzema, kako je kriza vplivala na financiranje visokega šolstva v Evropi: Citat:
At the time of writing this report it has become clear however that the economic crisis has left few higher education systems unaffected. While institutions in most countries still report being faced with uncertainty and expect further - and possibly deeper - cuts to come in the forthcoming months and years, some countries, such as the United Kingdom, prove that cuts are likely to have a significant restructuring effect on higher education systems around Europe. As other governments struggle with austerity measures and balancing their deficits, the full extent of effects on higher education systems around Europe still remains to be seen. Furthermore, the cuts in public spending tend to hit higher education budgets with somewhat of a delay as a result of different budgeting periods, which will make further monitoring and in-depth analysis essential.
In slika, ki je vredna 1000 besed:


Upam, da s sindikati dosežemo dogovor, katerega del je tudi dogovor, da se rezi na tem področju zmanjšajo iz 12% na cca. 8%.

5. maj 2012

Za banke ali za pamet?

Tega ne morem povedati dovolj pogosto. Na področju izobraževanja, znanosti, kulture in športa se proračun (po zadnjih popuščanjih vlade) zmanjšuje za 222 milijonov evrov. Veliko. In kam gre ta denar? Zaradi prekomernega zadolževanja države v zadnjih treh letih Pahorjeve vlade* plačujemo za 350 milijonov evrov več za obresti. Iz proračunskih dokumentov:

Tako bo Slovenija iz državnega proračuna predvidoma le iz naslova obresti v letu 2012 plačala 180 mio EUR več obresti kot v letu 2011 (to je približno 665 mio EUR v letu 2012). Ocenjujemo, da se je strošek obresti zaradi višjega zadolževanja v preteklih treh letih povišal za 350 mio €. Višji stroški servisiranja dolga so predvsem posledica višjih primanjkljajev v preteklih letih, višjih obrestnih mer in znižanja bonitetne ocene Slovenije. 

Kaj bi torej financirali? Tuje banke ali domačo pamet?

Zato je nujno, da proračun čim prej izravnamo, da izposojanju naredimo konec. Tuje banke namesto denarja ne jemljejo pametovanja o socialistih in neoliberalcih, o levici in desnici, o tem, da smo denar "investirali" v zdravje, znanje, otroke ... Banke hočejo denar.

Zadnja ponudba vlade je dobra, je minimum, ki nas spravi na pravo pot. Brez tega prihodnje leto pomeni še več za obresti in še manj za vse, kar res potrebujemo. Upam, da nam bodo sindikati pri tej skrbi pritrdili: da naredimo, kar je treba narediti, pri plačah in regresih.

Če potem lahko še kakih 10 milijonov zelo ciljno usmerimo v raziskave in razvoj; če preprečimo kako odpuščanje učiteljev, ki jih bomo zaradi večjih generacij kmalu spet potrebovali, ali če malo denarja z veliko natančno usmerimo tja, kjer bodo posledice ukrepov hujše, pa bo to vredno vsakega še neusklajenega procenta znižanja plač v javnem sektorju.

* Prosim brez komentarjev o zadolževanju prejšnje Janševe vlade. Ni se zadolževala. Zadolževale pa so se banke in podjetja, kar je v pristojnosti Banke Slovenije.