23. februar 2009

"Izbrisani" na Agenciji za raziskovalno dejavnost

To se moram izkašljati. Ne bom pisal o tem, kako absurdno je, da je omejeno, koliko raziskovalnih ur na projektih in programih ima lahko raziskovalec. Kar ima za posledico, da imajo dobri in povprečni enako raziskovalnega denarja. Tudi ne o tem, da so te ure plačane približno enako za vrhunske in povprečne raziskovalce.Zares absurdno je naslednje:

Raziskovalno (programsko) skupino sestavljajo raziskovalci in tehnični sodelavci. Za raziskovalca se šteje samo oseba, ki ima doktorat. Tehnični sodelavec je lahko praktično kdorkoli. Razen, zdaj pa pozor, če je v evidenci ARRS evidentiran kot raziskovalec. Ampak tudi če je evidentiran kot raziskovalec ne more imeti vlogo raziskovalca. Ker pa je evidentiran kot raziskovalec, ne more imeti vloge tehničnega sodelavca. Če nekdo nima doktorata, je pa evidentiran kot raziskovalec, je za programsko skupino tako rekoč "izbrisan" in ne obstaja.

Svetujejo, da bi za tako osebo zahtevali preknjižbo v status tehničnega sodelavca. Ampak tega se ne da, če ta oseba opravlja raziskovalne naloge na raziskovalnem projektu. Poleg tega ne vem, zakaj si ga ne preknjižijo sami in zakaj je treba v ta namen izpolniti obširen obrazec in pridobiti vse mogoče predpise in pečate.

Primer: Mag. Janez Bister je lahko raziskovalec na projektu, ne more pa biti ne tehnični ne raziskovalni sodelavec programske skupine. Inženirka Jasna Cepec pa je tehnična sodelavka programske skupine lahko.