19. maj 2009

Mura - "too big to fail" po slovensko

Nekatere največje zahodne banke in finančne ustanove so v času krize dobile oznako "too big to fail", prevelike, da bi lahko propadle. Stečaj bi namreč v okolju, kjer poslujejo, naredil preveč stranske škode. Kot take omenjajo Bank of America, Citigroup, Bank of New York. To so banke, ki imajo po 100.000 zaposlenih in katerih dohodki se merijo v stotinah miljard dolarjev. V zvezi s poslovanjem takih ustanov se je pojavil pojem moralnega hazarda. Banke sprejemajo več tveganja, kot bi bilo to pametno, ker se zavedajo, da so prevelike, da bi propadle.

Naše politično in gospodarsko okolje je na tako nizki stopnji, da je v kategoriji "too big to fail" tudi Mura. In to z vsemi vprašanji moralnega hazarda, ki se o vodenju podjetja v zadnjih dvajsetih letih morda pojavljajo. Če država smatra, da je neko podjetje preveliko ali prepomembno, da bi lahko propadlo, to ne na lastnike ne na upravo ne vpliva dobro. Zaposlenim pa daje zgolj lažno upanje.