3. januar 2013

Politizacija vpisa

Pred prazniki je nastal velik halo, ker je ministrstvo univerze pozvalo, da ponovno pretehtajo število vpisnih mest. In še kar traja, ker je pač treba vzdrževati napetost in voljo do demonstriranja.

Soglasje k omejitvam vpisa skladno z 41. členom ZVIS daje vlada. Že dolgo. Če se z univerzami ne bi skušali uskladiti, bi nas napadli, da delamo na skrivaj, zdaj, ko se poskušamo, nas sprašujejo po zakonski podlagi. Karkoli ministrstvo ukrene, razen da redno nakazuje denar, je s strani gorečih podpornikov prejšnjega predsednika* predstavljeno kot nekaj nezaslišanega.

V našem predlogu ne moremo govoriti o resnih omejitvah, saj:
  • je tudi po vladnem predlogu vpisnih mest več, kot je 19 let stare mladine. Vsak, 100% generacije, se lahko kam vpiše. A je to kakšna omejitev? V Švici, ki ni tako bogata kot Slovenija, študira manj kot 30% generacije.
  • je vpisnih mest za vsako fakulteto posebej več, kot se jih tipično vpisuje v drugi letnik. Torej je mest za take, ki bodo študirali, tudi dovolj.
  • je Slovenija med prvimi, ko gre za to, kakšen delež generacije vpisuje, in med zadnjimi v statistiki, koliko jih diplomira. O tem sem pisal nekaj mesecev nazaj
  • saj rektorji kar naprej tožijo o slabem razmerju med učitelji in študenti.
Skratka, tudi po vladnem predlogu ne gre za nikakršne resne omejitve, gre zgolj za signal mladim, za sporočilo, kje se vladi zdi, da v prihodnje bo delo in kje ga ne bo. Ampak celo to jim je preveč.

Vladne predloge omejitve vpisa prikazujejo kot "usmerjeno izobraževanje" in uporabljajo na prvi pogled neoliberalne argumente. Pritožujejo se, "da oblast bolje od konkretnega posameznika – ali skupin posameznikov in posameznih družbenih podsistemov - ve, kaj je dobro zanj samega in za državo.« Ampak v isti sapi pa državi svetujejo, da odvzame vse koncesije in prikrajša "konkretne posameznike" za možnost izbire med eno in drugo fakulteto. Dvolično.

Na ministrstu smo seveda naredili analizo zaposljivosti in preverili stanje na trgu dela. Ničesar pa ne vemo o tem, na kakšnih študijah temeljijo omejitve vpisa, ki jih predlagajo univerze.

Da ne zganjamo nobene revolucije, najbolje pokaže slika, ki prikazuje gibanje vpisnih mest v zadnjih letih. Letos nadaljujemo v podobnem trendu kot lani, le padanje mest na tehniki, naravoslovju, medicini, računalništvu ... želimo ustaviti. Lani ni bilo o tem v tisku niti vestičke. Je bila pač neka druga vlada in drug minister. Letos gre pa "Turk z mesarico nad humanistiko".

Ja, vpis politizirajo, ampak tega ne počne vlada.


* Podpora tej ali oni politiki je seveda demokratična pravica vsakega posameznika in/ali institucije. Navajam pa jo zgolj zato, ker se nekateri hkrati radi prikazujejo kot nepolitična, civilnodružbena stroka.