30. julij 2008

Tovariši o enakosti

Berem in se čudim, da se bolj strinjam s komunisti.

Komunist Deng Xiao Ping, Kitajska (še v prejšnjem stoletju):
Revščina ni socializem. Veličastno je biti bogat.
Pustimo nekaterim ljudem, da obogatijo prvi.

Komunist Raul Castro, Kuba (2008):
Socializem pomeni socialno pravičnost in enakost, ampak enakost možnosti, ne pa dohodkov.

Socialdemokrati, Slovenija (2008):
Enakost je za nas v prvi vrsti enakost možnosti za vse ... Zato nas razlike, ki so nasledek dela in znanja, ne motijo.

Hmm. Ali res ne motijo? Tudi iz programa SD:
Solidarnost je ... tudi v službi doseganja večje enakosti v družbi. ... To pomeni, da je treba z vsemi mehanizmi izravnavati politične in družbene razlike, ki nastajajo zaradi načela tržne delitve dobrin v družbi ... Zato se bomo Socialni demokrati zavzemali za povečanje enakosti porazdelitve dohodka v družbi in s tem za zmanjšanje razlik v zdravju ljudi, v življenjskem standardu in v kakovosti življenja ljudi iz različnih socialnih skupin ...