12. april 2013

ODZIV: Koncesije so zakonite in v javnem interesu

S podelitvijo koncesij 28.2.2013 vlada ni kršila nobenega zakona, saj noben zakon natančneje ne pojasnjuje, kaj so tekoči posli in kaj niso. To je v času, ko so se podobna vprašanja postavljala Pahorjevi vladi, utemeljil nekdanji ustavni sodnik Matevž Krivic:
ustavna določba, da mora takšna vlada vse do prisege nove vlade »opravljati tekoče posle«, ob odsotnosti kakršnihkoli omejevalnih določb ali tudi samo »namigov«, lahko pomeni samo to, da lahko opravlja vse, poudarjam, vse tekoče posle v interesu države in njenega funkcioniranja.
Podelitev koncesij nima v kriznem letu 2013 nobenih finančnih posledic, v letu 2014 pa minimalne. Seveda ne krši ne Zakona o izvrševanju proračuna ne Zakona o uravnoteženju javnih financ.

Podelitev koncesij ni v nasprotju z javnim interesom. Javni interes namreč ni isto kot interes javnega sektorja ali interes ene javne fakultete. Želel bi si, da bi nova vlada imela več razumevanja za akademske ambicije slovenskih regij in bila manj izključujoča.

Javni interes na Primorskem npr. je, da imajo univerzo - Univerzo v Novi Gorici - ki je zasebna. Ustanovila jo je lokalna skupnost, ki jo tudi sofinancira. Po sklepu naše vlade je dobila eno od koncesij na področju naravoslovja. Gre za vrhunsko univerzo, nedavno smo brali o uspešni objavi njenih raziskovalcev v reviji Nature Chemistry.

Druga koncesija je s področja inženirstva in v Celju bi se verjetno strinjali, da je v interesu tega dela Štajerske, saj so posredne ustanoviteljice te sicer zasebne fakultete vse občine Savinjske regije.

Pri tretji koncesiji, ki se nanaša na družboslovje, natančneje medije, pa se pojavlja vprašanje, ali ni pristojni minister v konfliktu interesov, kakršnega je njegova stranka očitala dr. Rončeviću. Gre namreč za program, ki bi lahko bil konkurenčen programom, ki tečejo na Fakulteti za družbene vede in na kateri je bil minister dr. Pikalo zaposlen. Na FDV je zaposlen ministrov predsednik stranke dr. Lukšič, njegovi diplomanti pa so zasedli tri najpomembnejše položaje na ministrstvu.

Na FDV je magistrirala tudi predsednica vlade. Obogatitev programov in možnost izbire tudi na tem področju se nam je zdela, in se še zdi, v javnem interesu.