17. maj 2010

Ljubljano Ljubljančanom

Opomnik za moj del predstavitve programa SDS za Ljubljano.

Ljubljana se mora spopasti z bistvenimi vprašanji svojega razvoja, ne pa da se, kot maček okrog vrele kaše, ukvarja z vsem mogočim, samo z bistvenim ne:

1. Urediti mora promet.

Promet mora biti urejen tako, da teče, da se premika. Ljubljana mora uvesti:
 • Reformo prog mestnega potniškega prometa, ki bo upoštevala nove poselitvene vzorce.
 • Mestno železnico oz. tramvaj. Takoj je treba temu začeti prilagoditi mestne vpadnice
 • Primestno železnico, da mesto razbremeni osebnega prometa, ki se vanj dnevno pripelje.
 • Multimodalna stičišča med zgornjim in osebnim prometom, daleč ven iz mesta (Grosuple, Medvode, Vodice, Mengeš, Vrhnika).
 • Rešiti mirujoči promet, tako v središču kot v stanovanjskih naseljih z večanjem legalnih parkirnih mest in gradnjo garaž, ne pa s šikaniranjem meščanov s kaznimi. Zaradi uvajanje električne tehnologije bo osebni avto še desetletja ostal v mestih. Pred tem si ne smemo zatiskati oči.
2. Urediti mora prostor
 • Ljubljana, tudi njen promet, je žrtev desetletij stihije na področju urbanizma, kjer so investitorji prehitevali načrte in kjer je bilo mesto v službi kapitala in ne obratno. Kjer se je gradilo na silo ali celo na črno. Kjer so stavbe prehitevale ceste. Tudi in predvsem v zadnjih letih.
 • Če želimo na tem področju delati red, potem je MOL prvi, ki mora graditi z dovoljenji, po pameti in po predpisih.
 • Ustaviti je treba "zgoščevanje" na že pozidanih območij. Ljubljana mora ohraniti zelene kline proti središču in petokraki značaj mesta. Mesto bo varovalo, kar je res vrhunskega v njeni stavbni dediščini, a spodbujalo tudi drzne nove gradnje. Kolizej, Cukrarna ... niso vrhunska stavbna dediščina.
3. Ljubljana mora dobiti značaj kozmopolitske Evropske prestolnice
 • V Center se morajo vrniti trgovski, poslovni, upravni, kulturni, intelektualni vrvež.
 • Svojo državnost in samozavest mora Ljubljana kot prestolnica izpričati z novo generacijo ambicioznih javnih in zasebnih stavb v središču mesta. To so npr. NUK2, univerzitetni kongresni center, nova opera oz. kulturni center, kampus za univerzo …
 • Tudi v četrtih morajo nastajati koncentracije javnih vsebin, kjer se Ljubljančani srečujejo.
4. Ljubljana kot metropolitanska regija mora preseči meje MOL
 • Ljubljana kot metropolitanska regija mora vzpostaviti pošteno interesno sodelovanje z občinami širše primestne regije, iz katere se ljudje na delo, v šolo, po nakupih vozijo v Ljubljano, Ljubljančani pa na oddih in rekreacijo.
 • Skupni interesi so promet, komunala, varstvo narave, varstvo pred poplavami ...
 • Zavzemam se za krajinski ali celo nacionalni park Barje kot tisto področje, ki naj na robu mesta meščanom ponudi neokrnjeno naravo in prostor za rekreacijo