21. maj 2008

Kick-off Razvojnih skupin Sveta za konkurenčnost

Pravkar v Levu, ob prisotnosti predsednika vlade, ministrov, visokih gostov in članov Razvojnih skupin Sveta za konkurenčnost začenjamo proces izdelave sektorskih in globalnih politik na področju tehnološkega razvoja in konkurenčnosti.

Osnutek uvodnih besed:

Mislim, da začenjamo novo poglavje razvoja Slovenije. Novo poglavje, prvič, ker se lotevamo oblikovanja vsebin in prioritet na področju raziskav in razvoja. Pri tem zaupamo raziskovalcem in razvojnikom, vam v tej dvorani. Verjamem, da ste vi najbolje kvalificirani, da boste našli presek med področji, na katerih imamo znanstveno odličnost in tistimi, kjer obstaja gospodarski potencial, da se iz tega znanja naredi denar. Verjamem tudi, da ste vi ambicioznejši in propulzivnejši del slovenske znanosti in podjetništva in boste predlagali rešitve za modernizacijo poslovno finančnega okolja in organiziranosti inštitucij znanja nasploh v smeri večje odprtosti, podjetnosti in odličnosti.

Druga pomembna točka se mi zdi uvajanje novega načina oblikovanja politik. Kdor pozna svetovni splet, splet 2.0 bi mu rekel politika 2.0. Ključna beseda na spletu 2.0, pri politiki 2.0, je participacija. Prepričan sem, da moramo tudi v oblikovanje politik pritegniti čim širši krog zainteresirane javnosti. V politiki 2.0 država postane predvsem organizator dialoga in izvajalec dogovorjenega, ne domišlja pa si, da vse najbolje ve. Svet za konkurenčnost in razvojne skupine so prostor tega dialoga. Če bomo vsi dovolj zreli, je lahko to primer še za kakšno drugo področje.

Raziskave, razvoj, znanost in izobraževanje so ključne za napredek držav. Vsi razvojni dokumenti, strategije in okvirji, ki smo jih v Sloveniji in Evropi sprejeli v zadnjih letih dajejo znanju in ustvarjalnosti vlogo osrednjega motorja razvoja.

Tudi slovenska vlada se tega zelo dobro zaveda ...


Opomba:

Ustanovili in popolnili smo Razvojne skupine na naslednjih področjih:

Sektorske razvojne skupine:
  1. razvojna skupina za življenje in zdravje,
  2. razvojna skupina za informacijske in komunikacijske tehnologije,
  3. razvojna skupina za materiale in nanotehnologije,
  4. razvojna skupina za okolje in gradbeništvo,
  5. razvojna skupina za energetiko in trajnostne vire energije,
  6. razvojna skupina za vozila, transport in logistiko,
  7. razvojna skupina za procesno tehnologijo,

Horizontalne Razvojne skupine so:

  1. razvojna skupina za poslovno – finančno okolje,
  2. razvojna skupina za kreativne industrije,
  3. razvojna skupina za organiziranost javnih razvojno-raziskovalnih in izobraževalnih institucij.
Prosojnice z dogodka so objavljene.