29. november 2011

Ni važno, od kod je mačka

V soboto je SDS v sodelovanju z Inštitutom za kulturno diplomacijo iz Berlina organizirala tretjo tematsko konferenco. Prva je bila na temo konkurenčnosti, druga na temo socialnega dialoga in tretja v zvezi s tujimi investicijami. Posebnega medijskega predvolilnega izplena je bilo za vse tri skupaj manj, kot ko je kak protikandidat kje s kom pil čaj. Ampak namen je bil itak priprava 4.12.2015 in ne na 4.12.2011; vzpostavitev dialoga in sodelovanja, brušenje idej ...

Če povzamem

Naš razvojni cilj je pravična družba. Pravičnost je lažje dosegati v pogojih rasti. Če rasti ni, je treba enim vzeti, da bi drugim lahko dali, če rastemo, vsi rastemo, a nekateri hitreje od drugih. Rast bo, če bomo odpirali delovna mesta:
  • nova delovna mesta za tiste, ki so zdaj brezposelni;
  • prestrukturiranje obstoječih delovnih mest.
Nova delovna mesta zahtevajo vlaganja, investicije. Vlagajo lahko: 
  • država,
  • domači zasebniki,
  • tuji zasebniki.
Najslabši vlagatelj je država. Vemo, da se njene pretekle investicije niso obnesle in da slabo gospodari s svojim premoženjem. Donos na kapital je mneda 0.6%. Država je tudi že itak preveč zadolžena in kaj dosti ne bo vlagala.

Torej je potrebno k investiranju pritegniti zasebnike, domače in tuje in sicer tako:
  • ustvariti dobre pogoje za gospodarstvo nasploh:  (1) pravna država, (2) urejanje prostora in dovoljenj za investicije, (3)  ureditev trga dela in pametna politika priseljevanja, (4) davčne olajšave za investicije nasploh in za investicije in raziskave in razvoj še posebej. 
  • ustvariti dobre pogoje posebej za tuje investicije: (1) kulturno sprejemanje tujih investicij in preseganje sindroma Martina Krpana, katerega ambicija je bil cesarski patent na lokalni monopol, (2) pozitivni zgledi in zgodbe, ko nek tujec le ni gledal filma "Slovenian Job"; (3) Slovenska identiteta je zaživela vzporedno s tujo investicijo - železnico Dunaj-Trst, ki je dala Slovencem tudi materialno osnovo za kulturo. 
  • aktivna politika privabljanja tujih investicij: (1) ciljno privabljanje določenih investitorjev – high-tech, zdravje, les; (2) investicije za rast SME, širjenje SME, tudi na Balkan in v mid tech; (3) Slovenija kot most med denarjem na Zahodu in talenti na Vzhodu. 
Ne sme nas zanimati, od kod prihaja mačka, važno, da lovi miši.