9. januar 2011

Resetirati ali rehabilitirati?

Milan Kučan je danes v Dražgošah rekel, da je treba politiko rehabilitirati. Zanimiva beseda. Gotovo je ni izbral slučajno. Če beseda "resetirati" v političnem kontekstu omogoča zelo različne interpretacije, kar je dobro za debato, se za besedo "rehabilitirati" vendarle kar dobro ve, kaj pomeni v kontekstu politike in politikov.

Slovar slovenskega knjižnega jezika pravi, da rehabilitirati pomeni "da nekdo spet dobi dobro ime, ugled, čast". Rehabilitira se po nedolžnem obsojene, rehabilitira se bivši režim, rehabilitira se pisatelja, ki mu je bilo prepovedano objavljati. Skratka, gre za to, da spet dobi veljavo nekaj ali nekdo, ki veljave nima. Ampak ne kar tako. Rehabilitira se tiste, ki jim je bila storjena krivica; ki jim je bilo dobro ime po krivici vzeto.

Uporabiti besedo "rehabilitirati" za slovensko politiko oz. za koalicijo pomeni bežati od priznanja, da je s stvarjo nekaj narobe: da se mora popraviti, izboljšati, spremeniti, resetirati. Šele potem bo morda vredna drugačne ocene. Ampak to ne bo rehabilitacija! Če naj bi politiko rehabilitirali kar tako, pa pomeni, da ji delamo krivico. Da je treba o njej pač lepše pisati, ji spet dati veljavo.

Opomba (pod črtico :)

Drugi pomen besede rehabilitirati je "ponovno usposobiti telesno, duševno prizadetega za normalno življenje". Govorimo o rehabilitaciji invalidov, slušno prizadetih, narkomanov ...

vir: Delo za iPad