21. april 2010

Kresnica Zaresa

Zares ob vsaki priliki pove, da prejšnja vlada ni pustila nobenih rezerv, da so bile "kašče prazne" itd. Nazadnje pravkar Zalokar Oražmova v zvezi z interpelacijo proti Katarini Kresal. Ki s tem sicer nima nobene zveze.

V poročilu OECD za Slovenijo, ki je verjetno najbolj kvalificirano in strokovno in katerega prevod je izdala Služba vlade za razvoj in evropske zadeve, predgovor pa napisal minister Gaspari, piše:

Ugoden javnofnančni položaj iz časa pred nastopom krize je omogočil dovolj prostora za fiskalne spodbude.

Pustili smo ugoden položaj za fiskalne spodbude (beri trošenje) za premagovanje krize. Slovenija je bila v proticikličnosti svojih politik v zgornji tretjini članic EU27, njeno zmanjševanje primanjkljaja in zmanjševanje zadolženosti države pa primerljivo, glede na izhodišče, z drugimi državami. To je analizi v Financah utemeljil tudi ekonomist Kovač.